tarihinde yayınlandı Yorum yapın

Koleksiyon Sevgisi-5 Kitap Merakı ve Kitap Koleksiyonculuğu

Kitap Koleksiyonculuğu

“Kitap üzerine çok şey söylenmiş, yazılmıştır. Gerçekten kitap, in­sanın en yakın arkadaşı ve rehberidir. Evlerimizin baş köşelerine yer­leştirilen küçük kitaplıklar, onun dostluğuna duyulan güven ve saygının belirgin kanıtıdır.”

İdealist bir Cumhuriyet öğretmeni olan Muzaffer Z. Yıldırımtel‘in 1958-59 yıllarında yazdığı denemelerinden derlenerek 1987 yılında İnkilâp Kitabevi tarafından yayımlanan “Koleksiyon Sevgisi” kitapçığından çeşitli bölümler aktaracağımız bu yazı dizisini keyifle okumanızı dileriz. (Fotoğraf ve çizimler: Semra – Hasan Kurbanoğlu)

Kitap toplama merakı, kişinin, okuma sevgisi ve sahip olma tut­kusu oranında gelişmiş ilgi alanlarından biridir. Ne var ki, kitaplık kurmak ile kitap koleksiyonculuğu arasında bazı nüanslar seç­mek gerekir.

Birincisinde, yalnızca okuma ve mesleki uygulamaları­mızda yararlanma amacıyla birtakım seçkin kitapların el altında bulun­durulması hali; ikincisinde ise «belli bir plana göre, birbirini tamam­lar şekilde bir araya getirilmiş özel kitap topluluğu» söz konusudur.

Özel kitaplar

Özel kitaplar deyimi ile, değerli ve nadir eserler; bir konuya öz­gü kitaplar anlatılmak istenmektedir.

 • Eski kitaplar ve ilk baskılar,
 • Cilt, baskı, kağıt, sayfa süslemesi ve resim – minyatür özellikleri bakımların­dan özel kıymet ve önem taşıyan eserler,
 • Seri kitaplar,
 • Vaktiyle tanınmış bir kişinin malı olmuş ve onun mührünü taşıyan kitaplar,
 • Yazarları tara­fından imzalanmış eserler ya da ilginç bulunan her hangi bir konu üze­rinde yayımlanmış kitaplar (diyelim dünya klasikleri, tiyatro oyun­ları, özel sözlükler, kuşlar ve kuşçuluk, denizler ve deniz araştır­maları…) bunlar arasında sayılabilir.

Bunların her biri ayrı toplama konusu teşkil ederler. Koleksiyoncu, ilgi alanına giren kitapları, ömür boyu ara­yıp bulma ve onlara malik olma çabası içinde olur. Anlaşılacağı gibi, koleksiyoncuların bazıları kitabın sanatsal ya da anısal kıymetine; bazıları da içeriğine önem vermektedirler.

Bibliyofili

Kitap koleksiyonculuğuna bibliyofili (kitapseverlik) ve bu tür uğ­raşa gönül vermiş kimselere bibliyofil (kitap sever) denmektedir. Sınır­sız ve ölçüsüz derecede kitap toplama düşkünlüğüne kapılmış kolek­siyonculara ise bibliyoman (kitap delisi) deniyor. Bibliyomanlar, kitap toplama işini olumsuz yönlere saptırmış kişilerdir.

Hemen her çağda ve ülkede, fevkalade kıymetli «kitap koleksiyonları» yapmış kimseler yaşamıştır. Bunların topladıkları eserler, sonra­dan çok defa yeni ulusal kitaplıkların hazine değerindeki zengin nüve­lerini oluşturmuş bulunuyor.

Bugün Avrupa’da birçok «kitapseverler derneği» kurulmuş olup, övgüye değer nitelikte «bibliyografya dergileri» ve kitapların koleksi­yon değerlerini gösteren «bibliyografyalar» yayınlamaktadırlar.

Bizde de, başta Milli Eğitim Bakanlığı’nca çıkarılan genel kapsam­lı «Türkiye Bibliyografyası» olmak üzere, değişik konular üzerine pek­çok «özel bibliyografyalar» yayınlanarak kitapseverlerin ve araştırma­cıların istifadesine sunulmuş bulunmaktadır.

Yazı dizisi

İlginizi çekebilir

İlgili ürünler

 • Erdek Ada ve Bayrak Konulu Kartpostal
   9,99
 • Erdek Sahilden Görünüş Kartpostal
   7,99
 • Erdek Panaroma Kartpostal
   19,99
 • Erdek Gülplaj Otel Görünüş Kartpostal
   11,99
 • 1983 Erdek Sahil ve Plaj Kartpostal
   9,99
 • 1974 Erdek 4 Görünüş Kartpostal
   14,99
Paylaş
Bir cevap yazın