tarihinde yayınlandı Yorum yapın

Koleksiyon Sevgisi-6 Kartpostal Koleksiyonculuğu

Kartpostal Koleksiyonculuğu

Yaygın adıyla Kartpostal (Post-Card, Ansichtskarte) olarak bili­nen manzara kartları, doğal güzellikler, kentler, görkemli yapılar ve sa­natlı eserlerine ait görünüşlerle, değişik yaşam tarzları ve çalışma şekille­rini yansıtan fotoğraf sanatı ürünleridir.

İdealist bir Cumhuriyet öğretmeni olan Muzaffer Z. Yıldırımtel‘in 1958-59 yıllarında yazdığı denemelerinden derlenerek 1987 yılında İnkilâp Kitabevi tarafından yayımlanan “Koleksiyon Sevgisi” kitapçığından çeşitli bölümler aktaracağımız bu yazı dizisini keyifle okumanızı dileriz. (Fotoğraf ve çizimler: Semra – Hasan Kurbanoğlu)

Genellikle 15 x 10 cm boyutlarında, siyah – beyaz ve renkli hazırlan­mışlardır. Renkli çekim ve tabı tekniğinin geliştirilmesi, koleksiyoncu­luğun bu türüne duyulan sevgiyi giderek arttırmıştır.

Manzara kartlarının sadece iç açıcı görünümleri değil, tanıtıcı, öğ­retici ve gezip görmüşcesine ferahlatıcı rolü vardır. Kaldı ki, çekim sanatı teknikleri yönünden de etkileyici olmaktadırlar.

Ne var ki, gerek çekimlerini ve gerekse toplama işini belli bir dü­zenceye bağlama gereği düşünülmelidir.

Koleksiyon tipleri

«Manzara Kartları Koleksiyonları» başlıca üç tip üzerine düzenle­nebilir:

1. Ülke Koleksiyonu. Meraklı, ilgi alanını tek bir ülke (örneğin Türkiye, İtalya), bir kıt’a (örn. Avrupa, Kuzey Amerika) ya da bir bölge (örn. Akdeniz Havzası, Uzakdoğu) ile sınırlayacak ve uğraşını, buralar­dan değişik manzaraları içeren kartları toplayıp düzenlemek, her kartı tammlayacak kısa bilgileri notlamakla sürdürecektir.

2. Özel Konulu Koleksiyon. Bu tip toplamada yalnızca ilgi duyu­lan bir «özel konu»ya bağlı kalınacaktır. Örneğin bunlar:

Deniz kıyıları Hayvanlar alemi
Dağlar Balıklar
Akarsu boyları Kuşlar
Doğa harikaları Ağaçlar
ÇiçeklerBöcekler

v.b. doğaya dönük konular olabileceği gibi;

Kent Görünüşleriİnsanlar âlemi
MeskenlerTuristik tesisler
SaraylarKöprüler ve Barajlar
TapınaklarLimanlar ve Kanallar
AnıtlarGemiler ve Arabalar
KalelerGiysiler ve Takılar
Arkeolojik buluntularSüsleme sanatı örnekleri
Ölmüş kentlerden kalıntılarReprodüksiyon kartlar

gibi insana ve insan yaratılarına ait konular da olabilir. Koleksiyoncu, seçeceği konulardan birine bağlanıp, yöresel ya da ülkesel sınırlı, hattâ evrensel yaygınlıkta toplamalar yapabilecektir. Seçkin bir toplamayı gerekli görmesi bakımından, bu tip koleksiyonların yararı ve ilginçlik dereceleri fazladır.

Öte yandan, «hazır kartlar» satın alma ile birlikte, meraklının ken­di çabasıyla çekim ve tabi yapma zorunluğu doğacaktır.

Kararlaştırılan konu üzerinde, onu bütünleyici değerde «seriler» ve «parçalar» tasarlanmalı ve ardından çekimleri gerçekleştirilmelidir. Bu yolu seçen koleksiyoncu, aynı zamanda gezi ve fotoğrafçılık hevesini doyurma fırsatı elde etmiş olacaktır.

Böylesi çalışmaların büyük takdir toplayışı yanında, ortaya kona­cak koleksiyonun orijinalitesi ve belgesel değeri de fevkalade yüksek bulunacaktır.

Ülkemizin doğal harikaları, eşsiz güzellikteki kıyıları, anıtsal yapıları, mesken tipleri, insanlarımızın çeşitli yaşam tarzları, ulusal giysile­rimiz ve daha nice konu, kendilerini noksansız bütünlükleri içinde fotoğraflayacak coşkulu elleri bekler durumdadır.

3. Çeşit Koleksiyonu. Belki bir ülke ya da konu düzencesi gözet­meksizin, piyasadan hazır kartpostal toplama amacına yöneliktir. Bu takdirde koleksiyon, manzara çeşitliğiyle beraber, kartların sayıca çok­luğu oranında kıymetlenecektir. Amacına uygun düşecek tarzda genel bir tasnif yeterli sayılır.

Yurdumuzun ve dünyanın tüm kentlerinde, istenildiği kadar hazır kart temin edebilmenin sağladığı kolaylıkla, kısa sürede ve üstün nice­likte bir «çeşit koleksiyonu» gerçekleştirmek mümkündür. İlk baş­layanlara bu yolu salık verebiliriz.

Manzara Kartları Koleksiyonları, eğer başka bir yöntem bulunma­mış ise, özel şekilde yaptırılacak albümlerde, mikalı köşebentler yardı­mıyla korunabilirler. Albüm sayfalarına 3’er kart konmalı ve her kartın sağ altlarına gelecek biçimde, kısa tanıtıcı açıklamalar verilmelidir. Açıklamaların, ince karton şeritlere daktilo ile yazılması ve bu şerit­lerin köşebentlerle sayfaya tutturulması yeğlenir.

Yazı dizisi

İlginizi çekebilir

İlgili ürünler

 • Erdek Ada ve Bayrak Konulu Kartpostal
   9,99
 • Erdek Sahilden Görünüş Kartpostal
   7,99
 • Erdek Panaroma Kartpostal
   19,99
 • Erdek Gülplaj Otel Görünüş Kartpostal
   11,99
 • 1983 Erdek Sahil ve Plaj Kartpostal
   9,99
 • 1974 Erdek 4 Görünüş Kartpostal
   14,99
Paylaş
Bir cevap yazın